วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

?อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Park, 阿里山國家風景區) เทือกเขาใหญ่ เมืองเจียอี้ แห่งเกาะไต้หวัน ภายในอุทยานจะมีการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ นั่งรถไฟโบราณ ชมสวนสนพันปี มีน้ำตก หมู่บ้านชนเผ่าเล็กๆ มีต้นซาระกุให้ท่านได้ชม? ได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับสิ่งสวยงามจนไม่รู้ลืม?