วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

ญี่ปุ่น 14 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

SL-NRT001 TOKYO FUJI 4D3N เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ทัวร์โค๊ด SLNRT001
ชมภูเขาไฟฟูจิ,ช้อปปิ้งชินจูกุ,เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,กินขาปูยักษ์แช่ออนเซ็น
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 24,990 บ.

MM-KIX008 OSAKA KAMIKOCHI KYOTO 5D3N

ทัวร์โค๊ด MMKIX008
เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต,เข้าชมคามิโคจิอัญมณีแห่งเจแปนแอล์ป,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เดินทางช่วง
 Peach Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,990 บ.

SL-NRT002 TOKYO FUJI KAWAGOE FREEDAY 5D4

ทัวร์โค๊ด SLNRT002
ชมภูเขาไฟฟูจิ,แช่ออนเซ็นกินขาปูยักษ์,อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน,เมืองเก่าคาวาโกเอะ
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 26,990 บ.

MM-ALPS002 JAPAN ALPS SNOW WALL 6D4N

ทัวร์โค๊ด MMALPS002
อลังการกำแพงหิมะญี่ปุ่นเจแปนแอลป์,ชมหมู่บ้านชิราคาวะโกะ,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เดินทางช่วง
11 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 67
 Peach Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 37,990 บ.