วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

ตึกไทเป 101 เป็น Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ตึกไทเป 101 มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อและชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ที่ชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ นอกจากนั้นจะมีการถ่ายรูป เซลฟี่กับตึก หรือชมวิวเมืองมุมสูงที่สวยงามแล้ว นักท่องเที่ยวยังนิยมมาซื้อของฝาก ของที่ระลึกอีกด้วย