วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

รีวิวลูกค้า อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว

 อุทยานเหย๋หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินและมีหินที่เป็น Landmark ของที่นี่คือ หินเศียรราชินี ให้ลูกค้าได้ชมวิวทิวทัศน์ และได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก