วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake, 日月潭) เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา จุดเด่นของทะเลสาบคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์ น่าหลงใหล