วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

พิพิธภัณท์พระราชวังแห่งชาติกู้กง(National Palace Museum, 國立故宮博物院)

12 มิถุนายน 2020 | Formosa Journey
แชร์ :

??พิพิธภัณท์พระราชวังแห่งชาติกู้กง(National Palace Museum, 國立故宮博物院)

?เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของเมืองไทเป มีโซนจัดแสดงหลักอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบพระราชวังจีนโบราณโดยมีผนังสีเหลืองและหลังคาเซรามิคสีเขียว สูง 4 ชั้น 1 อาคารและอีกสองโถงจัดนิทรรศการ ซึ่งมีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่างๆของชาวจีนอยู่มากกว่า 700,000 ชิ้นงาน ทำให้เป็นพิพิธภัณท์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลก โบราณวัตถุต่างๆที่จัดแสดงอยู่ภายใน พิพิธภัณท์พระราชวังแห่งชาตินี้ ส่วนใหญ่ถูกนำมาจากในพระราชวังต้องห้าม(Forbidden City)ของเมืองปักกิ่งที่ถูกขนย้ายมาในช่วงสงครามกลางเมืองจีน
ภายในอาคารจัดแสดงหลักมีอยู่ด้วยกัน 4 ชั้น
?ชั้น 1 มีหนังสือหายาก ส่วนจัดแสดงนิทรรศกาพิเศษ เฟอร์โบราณในยุคราชวงศ์ฉิง(Qing Dynasty)และหมิง(Ming Dynasty) รูปปั้นด้านศาสนาและ แกลอรี่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละราชวงศ์จีน?
?ชั้น 2 จะเป็นภาพวาด ภาพเขียนตัวอักษร งานเซรามิคต่างๆของจีน มีโซนที่เป็น Interactive และ Virtual Tour สำหรับภาพวาดที่มีชื่อเสียง 20 ภาพ
?ชั้น 3 จัดแสดงเกี่ยวกับผลงานทองสำริด, อาวุธ, เครื่องประดับ, หยก, กาน้ำชา และงานแกะสลักจากยุคราชวงศ์ Ming และ Qing☺️
?ชั้น 4 จะมีร้านน้ำชา ที่มีน้ำชาและติ่มซำให้บริการ
หากท่านใดเดินทางไปที่ไต้หวันต้องห้ามพลาดกับพิพิธภัณท์พระราชวังแห่งชาติกู้กงแห่งนี้?