วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

วัดฝอกวงซาน 佛光山佛陀紀念館 Fo Guang Shan Buddha Museum

12 มิถุนายน 2020 | Formosa Journey
แชร์ :

?วัดฝอกวงซาน??ชมความงดงามตระกรานตา?

วัดฝอกวงซานตั้งอยู่ที่เมืองเกาสง?เมืองทางตอนใต้ของประเทศ วัดฝอกวงซานได้ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 50 ปี วัดแห่งนี้ได้ขยายสาขาไปทั่วโลกถึง 200 กว่าแห่ง ในไทยก็มีเช่นกัน ชื่อไทยว่า วัดพุทธรังษีญาณสังวราราม หรือ มูลนิธิแสงพุทธธรรม สำหรับวัดฝอกวงซาน เจ้าอาวาสรูปแรกที่ก่อตั้งวัด ปณิธานของท่าน คือ มุ่งส่งเสริมงานด้านการศึกษาและช่วยเหลือสังคม ปัจจุบันมีพระสงฆ์และภิกษุณี 1,000 กว่ารูป??และที่นี่เป็นการปกครองในรูปแบบองค์กรที่ดีทีเดียวซึ่งที่นี่ถือเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่สุดในไต้หวัน?? ภายในวัดมีอาคารหลากหลาย เป็นที่ประดิษฐานของ “พระทันตธาตุ” ของพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปหยกขาว ปางไสยาสน์จากเมียนมา รวมถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบกษัตริย์ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานมาและยังมีวิทยาลัยสงฆ์ วิหาร หอบูชา ศาลา เจดีย์ สะพาน หอไตร หอฝึกสมาธิ พิพิธภัณฑ์ สระน้ำ ถ้ำจำลอง พระพุทธรูปใหญ่น้อยจำนวนมาก และมีพระพุทธรูปประดิษฐานองค์ใหญ่สุดสูงถึง 108 เมตร?เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในไต้หวัน?มีเจดีย์ซ้ายขวารวม 8 องค์ ภายในวัดมีพื้นที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา ครอบคลุมเขาทั้งลูก ?มีจุดไฮไลต์ถ่ายรูปมากมาย?และวัดนี้ยังเป็นสถานที่จัดงานต่างๆในระดับนานาชาติ ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นร้อยเป็นพันต่อวันอีกด้วย?#เที่ยวไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวัน #วัดฝอกวงซาน #เกาสง #ไต้หวัน