วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)

12 มิถุนายน 2020 | Formosa Journey
แชร์ :

?? วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) ?? หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าวัดกวนอู ตั้งอยู่ระหว่างเขาทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1938 เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน

?เมื่อท่านเดินเข้ามาในวิหารแรกด้านหน้าจะพบองค์เทพเจ้ากวนอูนั่งอยู่บนบัลลังค์ ชาวไต้หวันมีความเชื่อว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นภาคหนึ่งขององค์เง็กเซียนฮ้องเต้ที่จุติลงมาโปรดสัตว์ และด้านข้างจะพบปี่เซี่ยะ ที่คนไต้หวันเชื่อกันว่านอกจากจะเป็นสัตว์มงคล เรียกเงินเรียกทองแล้ว ยังมีอิทธิคุณในการกำจัดสิ่งชั่วร้าย
?วิหารที่สองจะเรียกว่าวิหาร “อู่เฉิง” ระหว่างทางเดินท่านจะพบกับมังกรที่ฐานของวิหาร และเมื่อเข้าสู่ตัววิหารแล้วจะพบเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ยและเทพเจ้ากวนอู ประดิษฐานอยู่คนส่วนใหญ่มักจะมาสักการะโดยเชื่อว่าเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ยจะช่วยดลบันดาลความมั่งมีศรีสุข ร่ำรวยโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ทำธุรกิจเจริญรุ่งเรือง เปี่ยมล้นด้วยความสุขแก่ตนเองและคนในครอบครัวไปตลอดทั้งปี และกวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
?และวิหารที่ 3 เรียกว่าวิหาร “ต้าเฉิง” ซึ่งเป็นวิหารที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าขงจื้อ เทพเจ้าแห่งการศึกษา คนส่วนใหญ่มักจะมาสักการะและขอพรด้านการศึกษาและสติปัญญาเพราะขงจื้อเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา และในชั้นนี้ก็ยังมี เทพเจ้าแห่งความรัก ประดิษฐานอยู่ด้วยโดยคนไต้หวันนิยมมาขอพรให้พบ เนื้อคู่ ให้มีความรักที่ดีไปได้ตลอดรอดฝั่งไปจนถึงการแต่งงานอีกด้วย
??นอกจากนี้บริเวณหน้าวัดนี้ยังเป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบสุริยัน จันทราที่มีความสวยงามมากอีกจุดหนึ่งซึ่งใครได้มาวัดเหวินหวู่แล้วก็ต้องเดินมายังจุดชมวิวนี้
เวลาทำการเปิด – ปิด : 00:00-23:59 น. (หลัง 20:00 น. ให้ใช้ประตูด้านข้าง)
?❗️เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี 

#Taiwan #ReviewTaiwan #TourTaiwan #WenwuTemple #วัดเหวินหวู่ #ไต้หวัน #เทพเจ้ากวนอู #เทพเจ้าขงจื้อ #เที่ยวไต้หวัน #หมดโควิดแล้วเจอกัน?#หมดโควิดแล้วเจอกัน #ไหว้พระขอพร #สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งสถานที่ในเกาะไต้หวัน ??