วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น (Jiufen)

10 มิถุนายน 2020 | Formosa Journey
แชร์ :

?หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น (Jiufen)?

ตั้งอยู่บนไหล่เขา ในเมืองจีหลง ของไต้หวัน ซึ่งแต่เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยทิวเขา หมู่บ้านแห่งนี้อดีตเคยเป็นเหมืองทองคำ ที่มีชื่อเสี่ยงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่วราชวงศ์ชิง ต่อมาในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890 ได้มีการสำรวจพบแร่ทองคำ ในขณะที่ญี่ปุ่นเป็นผู้ปกครองไต้หวันในขณะนั้น และได้สร้างหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเหมืองทอง โดยใช้แรงงานจากเชลยศึก หลังจากญี่ปุ่นได้ยุติการปกครองไต้หวัน เหมืองแห่งนี้ก็ได้ถูกปิดทำการไป
จนหลายปีต่อมาทางรัฐบาลก็เข้ามาพัฒนาเมืองโบราณนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
?เมืองโบราณจิ่วเฟิ้นจึงกายเป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นใบบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ำชา ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและร้านอาหารต่างๆ ขนมและอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี้ เช่น บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และไอศครีมถั่วตัด หากท่านใดเดินทางมาเที่ยวยังหมู่บ้านโบราณแห่งนี้ต้องลองชิมกัน