วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก Chiang Kai-Shek Memorial Hall

12 มิถุนายน 2020 | Formosa Journey
แชร์ :

 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก Chiang Kai-Shek Memorial Hall ?

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก? เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่ที่ถนนซงซาน ไทเป และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก ? ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) โดยใช้เวลาสร้างรวม 3 ปี มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี ? เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงิน สูงถึง 76 เมตร แบบสถาปัตยกรรมแบบจีน สำหรับอาคารหลังสีส้มที่ตั้งอยู่ด้านข้างนั้น ฝั่งซ้ายเป็นหอประชุมแสดงดนตรี ? ส่วนฝั่งขวาเป็นโรงละครแห่งชาติ เมื่อขึ้นไปสู่ห้องโถงใหญ่ด้านบนจะเห็นประตูโลหะสูง 16 เมตร หนัก 75 ตัน ด้านในเป็นรูปปั้นทองสำริดของประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใส่เสื้อจีนแบบโบราณ ? อยู่ในอิริยาบถนั่งและมีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก คือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน