วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

เขาเซี่ยงซาน หรือ เขาช้าง(Xiangshan Elephant Moutain, 象山)

12 มิถุนายน 2020 | Formosa Journey
แชร์ :

เขาเซี่ยงซาน หรือ เขาช้าง(Xiangshan Elephant Moutain, 象山)

เป็นภูเขาลูกเล็กๆที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแถบชานเมืองไทเป ที่มีความสมบูรณ์ของป่าไม้ค่อนข้างดี มีการสร้างทางเดินสำหรับปีนเขาช้างนี้อยู่หลายเส้นทาง เป็นจุดวิวเมืองไทเปยอดนิยมอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะที่จุดสูงสุดของภูเขาที่ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปเมืองไทเปและตึกไทเป 101 กันมากมาย โดยเฉพาะเหล่าตากล้องทั้งหลาย??
?เขาเซี่ยงซานหรือเขาช้างทางขึ้นเกือบทั้งหมดจะเป็นบันไดตลอดเส้นทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงด้านบนสุด ถึงแม้ระยะทางจะไม่ไกล ประมาณ 500-600 เมตร แต่เป็นการขึ้นบันไดแทบจะตลอดทาง แต่พอเมื่อเดินขึ้นมาถึงด้านบนจะพบกับวิวอันสวยงามของไทไปและตึกไทเป 101?